ក្តារចុចខ្មែរ | K-Keyboard

ក្តារចុចខ្មែរដែលស្អាត ហើយលឿន              

    - ចំណាត់លេខ១ ក្នុង App Store                                                         

    - ជាង 3,000,000 (៣លាន) downloads                                         

    - លឿនជាងក្តារចុចខ្មែរដទៃទៀតដែលមានក្នុង App Store

K-Keyboard a fast & beautiful Khmer Keyboard for iOS

    -  #1 in Utilities Categories 

    - Over 3,000,000 (3Millions) downloads 

    - The Fastest Khmer Keyboard on the App Store

អំពីកម្មវិធី

ក្តារចុចខ្មែរចំណាត់ថ្នាក់លេខ១ នៃប្រភេទកម្មវិធីជំនួសប្រព័ន្ឋប្រតិបត្តិការ iOS ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា 

កម្មវិធីក្តារចុចខ្មែរ K-Keyboard ជាកម្មវិធីបន្ថែមលើប្រព័ន្ឋប្រតិបត្តិការ iOS របស់ក្រុមហ៊ុន Apple ដែលបានរចនាគ្រាប់ចុចម៉ូតអក្សរយ៉ាងស្អាត និងដំំណើរការលឿនដូចក្តារចុចរបស់ប្រព័ន្ឋ iOS អញ្ចឹងដែរ។ មិនពិបាកក្នុងការតំលើងទេ គឺលោកអ្នកប្រើប្រាស់ iPhone ឬ iPad គ្រាន់តែដោនឡូត៍យកពីក្នុង App Store រួចហើយបើកកម្មវិធី K-Keyboard អនុវត្តិតាមការណែនាំដែលមាននៅក្នុងកម្មវិធីរួចជាស្រេច។

លក្ខណៈពិសេស:                                                                                                                                                     

 • គ្រាប់ចុច និងម៉ូតអក្សរស្អាត ហើយដំណើរការលឿនដូចក្តារចុច System                                                                       

 • បង្ហាញចេញតួអក្សរដែលបានចុចធំៗ ងាយស្រួលមើល និងអោយដឹងថា តួអក្សរ​មួយណាដែលត្រូវបានចុច                            

 • មានគ្រប់តួរអក្សរខ្មែរ


មានអ្វីថ្មីខ្លះសំរាប់ជំនាន់ 1.6 

– បន្ថែមរបៀបតំលើងក្តារចុច និងរបៀបប្រើ                                                                                                                   

– ជួសជុលបញ្ហាដែលកើតមានក្នុងកម្មវិធីជំនាន់មុន 

ចំណាំៈ សូមបើកកម្មវិធីបន្ទាប់ពីដោនឡូត៍ ហើយបញ្ចូលហ្វុន១ដែលត្រូវការចាំបាច់ លោកអ្នកអាចចូលមើលទំព័រហ្វេសប៊ុករបស់យើងខ្ញុំតាមរយៈ http://facebook.com/apps.khmergadget

រូបភាព | Screenshots

K-Keyboard 5 Row

Available on App Store